נמל אשדוד - דוח תאגדית

חברת נמל אשדוד מפרסמת את דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2022

חברת נמל אשדוד פירסמה את דו"ח האחריות התאגידית של החברה לשנת 2022, אשר מרכז בתוכו את כלל הפעילות שנקטה החברה במהלך שנת הדיווח. הדו"ח משקף את העשייה החברתית, הסביבתית, והכלכלית המגוונת של הנמל, וכן את הישגי הנמל בתחומים אלו.

 

מהישגי הנמל בתחום הכלכלי, ניתן למנות את תחום החדשנות, הכולל פיתוח אקסלרטור בינלאומי להקמת חממה טכנולוגית בתחומי הנמל, הטמעה של מעל 70 סטארטאפים במסגרתה, ופתיחת שתי שגרירויות חדשנות בברצלונה ובניו-ג'רזי; המשך פיתוח רציף 21 ורכש של 5 מנופי גשר מהמתקדמים בעולם; הפעלת מסוע הגרעינים החדיש המפחיתה נסועת משאיות ואת זמן פריקת המטען מהאנייה.

 

מהישגי הנמל בתחום החברתי, ניתן למנות את הכנת אמנות שירות ביחידות הדרכה, משאבים לוגיסטיים, שכר, פרט ומשאבי אנוש; הרחבת שיתופי הפעולה עם ארגונים חברתיים מהמגזר השלישי; 25,963 שעות ההדרכה לעובדי ומנהלי החברה, ובממוצע 21 שעות לעובד; העובדה כי 1/3 מתפקידי הניהול בחברת נמל אשדוד מאויישים ע"י נשים.

 

מהישגי הנמל בתחום הסביבתי, ניתן למנות את קידום התהליכים לחשמול הנמל באמצעות רכש אמצעים תפעוליים חשמליים והפעלת רציף 21 בעל תשתית עתידית לחשמול אניות; קידום ה"נמל ירוק" ברכש; הירידה הכוללת של 11% בפליטות גזי החממה במכלולים 1+2 בין השנים 2021-2022; והשימוש המוגבר באמצעי פריקה ירוקים.

 

דו"ח האחריות התאגידית של הנמל נכתב בהתאם לתקן GRI SRS הבינלאומי ועומד בדרישות הגילוי לרמת  CORE. הדו"ח קיבל את אישור ה-GRI על עמידה במסגרת הדיווח, והוא מהווה חלק ממגמת החברה לאמץ סטנדרטים ניהוליים מתקדמים.

 

אלי בר יוסף, מנכ"ל בפועל נמל אשדוד, ציין: "אנו מבקשים להודות לכל מי שהיה מעורב בהכנת הדו"ח ולכלל העובדים שלנו על העבודה המסורה, המקצועיות, והמאמצים הרבים שלהם במטרה להמשיך ולפתח את נמל אשדוד, במטרה להפוך אותו לנמל בסטנדרט בינלאומי והמוביל ביותר באגן הים התיכון."