PPAasaServiceFlow

ה-Waze של שרשרת האספקה

ה-Waze של שרשרת האספקה

מאת: ליאור כץ*

מנכ"לים ומנהלי שרשרות אספקה ורכש מתקשים לחזות מראש היכן יהיה ה"פקק" העתידי, שישבש את אספקת החלקים, יעצור את קווי הייצור ויגרום לחוסר שביעות רצון של לקוחות הקצה. מערכות אלגוריתם מתקדמות יכולות לפתור זאת ולאפשר להם לנהל את היחסים והתקשרות עם הספקים באופן יזום.

 לתעשיות יצרניות או מורכבות כתעשיות הרכב, התעופה והאלקטרוניקה יש עקב אכילס: אספקת חלקים מאוחרת. תעשיות אלה מייצרות מוצרים המורכבים מאלפים רבים של חלקים, נאלצות להתמודד עם אתגרים הכרוכים בניהול הספקים, המלאי וקוי הייצור. כמו בפאזל שלא יכול להיחשב לשלם גם אם חסר לו רק חלק אחד מתוך אלף – כך גם מטוס, שחסר לו בורג, או מערכת אלקטרונית שהגעת רכיב מהספק התעכבה. החברה עלולה למצוא עצמה עם מוצר תקוע על פס הייצור ללא אפשרות להתקדם בבנייתו עד לבואו של המשלוח המיוחל. מעבר לנזק הכספי במצב כזה, המשמעות היא גם שלקוח הקצה לא יקבל את הזמנתו במועד שנקבע – מה שיכול לפגוע במוניטין החברה, באמינותה וברווחיותה.

רב התעשיות היצרניות כיום הן מטבען תעשיות שמגיבות ולא כאלה שיוזמות. מנהלי רכש ושרשרת אספקה ינקטו בפעולה כאשר הם רואים שחלקים שאמורים להגיע – מאחרים. רק כאשר קו הייצור עצר, כי החלקים לא סופקו בזמן הם יתחילו לרדוף אחר הספקים. הכלים העומדים לרשות החברות מאפשרים את זיהוי הבעיה ממש כשהיא מתרחשת, אך זה מאוחר מדי. הפתרונות שהיו קיימים במשך שנים לא היו יעילים מספיק ולא הצליחו למנוע מצבים של פיגורים באספקות, עצירה של קווי ייצור וחוסר שביעות רצון של לקוחות הקצה.

כדוגמא, ניתן לתאר מקרה אמיתי של מוצר בתחום בקרת התנועה שהיה צריך לעמוד בהזמנות של אלפי יחידות בכל חודש. עיכוב אספקה של קבלים קרמיים שנדרשו לבניית היחידות לא איפשר משלוח בזמן ללקוח גדול במזרח הרחוק, מה שהוביל את הלקוח לאיים לעבור למתחרים.

כיצד ניתן לזהות פריט שעלול לאחר

אז בעצם כיצד ניתן להפוך את התעשייה ממגיבה לכזאת שמסוגלת להסתכל קדימה ולחזות מראש את החוסרים הצפויים. הדרך עוברת בבניית פתרון הוליסטי ולא רק בפתרון לוגיסטי נקודתי.

פתרון המשלב מתודולוגיה לניהול קשרי וסיכוני ספקים ביחד עם כלים טכנולוגיים חדשניים:

מחד, מערכת פורטל ספקים פשוטה וידידותית לשימוש שמספקת שקיפות מלאה ללקוחות ומציגה מה בדיוק קורה עם ההזמנות הפתוחות, בקווי הייצור ובמלאים של הספקים, ומאידך אלגוריתם שינתח בזמן אמת את הנתונים ויאפשר לחזות מראש אצל אילו ספקים ועם אילו חלקים יהיו בעיות.

למרות שיש כיום עולם שלם של כלי ERP ו-MRP לתזמון וניהול חומרים, ואלה עושים מה שצריך, אבל בסופו של דבר הם כולם ריאקטיביים – מאפשרים להגיב כשהמשבר בעיצומו. למעשה, אלה כלים פנים-ארגוניים, שלא מטפלים בצד של הספקים.

פתרון הוליסטי המשלב טכנולוגיה ומתודולוגיה מאפשר לעשות את המהפך ולהיות פרו-אקטיביים, לשלוט במצב מראש על-ידי זיהוי מוקדם של הרכיבים הבעייתיים וטיפול בהם לפני שהסטטוס הופך מירוק, או צהוב, לאדום.

***********

ליצירת קשר: ליאור כץ, 052-8028830