המוסד לבטיחות ולגיהות מקיים כנס יום כשירות בנושא: בטיחות בשימוש בסוללות ליתיום

כללי

בשנים האחרונות עלה בצורה משמעותית השימוש בסוללות ליתיום, בכלי עבודה ידניים, כלי עבודה תפעוליים, ברכבים חשמליים תפעוליים פנים מפעליים, רכבים חשמליים וכלים נוספים. עם זאת, כמו בכל הכנסת טכנולוגיה חדשה יש ללמוד ולהכיר לא רק את היתרונות, אלא גם את המגבלות של הטכנולוגיה.

בעקבות העלייה בשימוש בסוללות ליתיום בכלים חדשים שנכנסים למקומות עבודה חלה עליה במקרים בהם סוללות ליתיום התלקחו ועלו באש. שריפת סוללות ליתיום היא שריפה מאתגרת המחייבת היכרות עם גורמי הסיכון ודרכי הפעולה למזעור הפגיעה בעובדים ונזק לרכוש.

 

מטרת יום העיון
הכרת הסיכונים בכלים בהם מותקנות סוללות ליתיום ודרכים למזעור סיכוני החשיפה והנזק.
נושאי לימוד עיקריים

  • ניהול מצבי חירום
  • תחקור אירועי דליקה – מקרי למידה
  • היבטים משפטיים של אירועי חומרים מסוכנים בהן מעורבות סוללות ליתיום
  • סיכונים בריאותיים בחשיפה במהלך עבודה עם סוללות ליתיום.

מיקום הכנס: המכללה למינהל ראשון

מועד הכנס: 9.2.2023

מחיר: 100 ₪

שעות לימוד: 13.00 עד 19.30

* מספר משתתפים מוגבל.

 

מינהל הכשרה והדרכה, בירורים המוקד הלאומי  *9214 או   [email protected]