שחם יעקבסון - תמונת אווירה

הטסת חומרים מסוכנים – שינויים ועדכונים לקראת 2023

מאת: שחם יעקבסון*

 

הקדמה

בכול שנה מתכנס פאנל של מומחים בתחום החומרים המסוכנים ודנים בעדכונים נדרשים להוראות הטסת חומרים מסוכנים. בסיום הפאנל יוצא סיכום בנושאים שעלו, פעולות לביצוע ושינויים נדרשים בהנחיות.

אחת לשנתיים מפרסם מנהל התעופה האזרחי הבינלאומי ICAO)) ספר ההנחיות בנושא הטסת חומרים מסוכנים:  Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air .

בתחילת 2023 יצאה גרסה עדכנית שתהיה בתוקף למשך שנתיים. את ההנחיות כפי שמנחה ICAO מטמיע ארגון חברות התעופה ( IATA ) בספר הנהלים שלו Dangerous Goods Regulations  אשר מתפרסם אחת לשנה.

לקראת סוף השנה האזרחית מפרסם ארגון חברות התעופה ( IATA ) את השינויים העתידיים על מנת לאפשר לכול הגורמים הרלוונטיים להתארגן בהתאם, והחל מיציאת הגרסה העדכנית של ICAO העדכונים נכנסים לתוקף אלא אם מצוין אחרת.  במאמר זה אתמקד בכמה עדכונים משמעותיים שדורשים התייחסות והיערכות.

 

COMPETENCY-BASED TRAINING AND ASSESSMENT APPROACH

אחד השינויים המשמעותיים הינם בתחום ההדרכה. שינוי בתפיסה והחלפת ההדרכה "המסורתית" המוכוונת לתפקיד (Job Title) בגישה חדשה המוכוונת למשימות התפקיד (Job Function). תהליך אליו מכוונים ICAO ו IATA כבר מ 2017 שנכנס לתוקף החל ב 1.1.2023.

ההדרכה המסורתית מבוצעת על פי קטגוריה שכוללת בתוכה איגוד של מספר תפקידים באותו תחום, לדוגמא: קטגוריה 10 לעובדי צוות אוויר. כשהמושג עובדי צוות אוויר כולל בתוכו על פי הגדרת ICAO ו IATA את התפקידים הבאים: Flight crew members, loadmasters, load planners and flight operations officers/flight dispatchers. על פי שיטת ההדרכה המסורתית כלל אוכלוסיית העובדים הזאת נדרשת לעבור את אותה הדרכה ואת אותם נושאים.

מכיוון שמדובר בקבוצה של עובדים שכול אחד מבצע משימות אחרות ונדרש בידע אחר,  נוצר מצב שעובדים למדו נושאים לא רלוונטיים לעבודה שלהם מצד אחד ולא למדו מספיק על נושאים אחרים להם הם נדרשים ברמה היום יומית. את זה באה לשנות שיטת ההדרכה החדשה, לא עוד הדרכה כללית למספר תפקידים אלא הדרכה ייעודית וספציפית לתפקיד, תוך מתן דגש והרחבות בנושאים מסוימים. כך שבשיטת ההדרכה החדשה לא תהיה הדרכת חומרים מסוכנים קטגוריה 10 אלא הדרכת חומרים מסוכנים ל loadmasters או הדרכת חומרים מסוכנים ל  …load planners

דבר נוסף בתפיסת ההדרכה החדשה הינו בדיקת האפקטיביות של ההדרכה. משמע, מה קורה בסיום ההדרכה, איך מוודאים שהעובד למד לבצע את המשימות היום יומיות שלו ויש לו את כלל הידע הנדרש לשם ביצוע משימותיו. לצורך כך נדרש לתכנן את תוכניות ההדרכה מחדש:

  1. תכנון – תכנון ההדרכה הנדרשת בהתאם לאוכלוסיות העובדים. את התכנון יש לבצע לאחר בחינה ומיפוי כלל התפקידים בארגון, משימות לביצוע של כול תפקיד, תדירות העיסוק בחומרים מסוכנים..
  2. קביעת סוג ההדרכה – בהתאם לתכנון קביעת ההדרכה הנדרשת לתפקיד, על פי משימותיו, בהתאם לפורמט של IATA ו ICAO.
  3. הכנה – הכנת ההדרכה, תכנים, תרגול פרקטי, אמצעים… תוך מתן דגש לתכנים ספציפיים נדרשים בהתאם למשתתפים בהדרכה.
  4. הדרכה – ביצוע ההדרכה בפועל, בפורמט של למידה מרחוק או פרונטאלי.
  5. בדיקת אפקטיביות – מעבר למבחן שמבוצע בסיום ההדרכה, יש לוודא אפקטיביות, משמע בדיקת ביצועי העובד והידע שלו בהתאם לתכנים שלמד. האם הידע שרכש תואם את המשימות להן הוא נדרש? האם קיבל את כלל האינפורמציה הדרושה? בהתאם לבדיקת האפקטיביות ביצוע תיקונים והתאמות. כאשר את בדיקת האפקטיביות ניתן לבצע במספר אופציות כמו למשל: ליווי עבודה, לומדה, מבחן מעשי..

קיימת גם אחריות לעובד לוודא שקיבל את כלל הידע הנדרש לביצוע המשימות, אחריות המדריך להעברת התכנים בהתאם להנחיות ICAO ו IATA, והרגולטור המקומי שנדרש לפקח ולאשר את תוכנית ההדרכה.

 

בטריות ליתיום

כמו בכול שנה, גם השנה נוספו שינויים בנושא הטסת בטריות ליתיום. השינויים נובעים מהצורך לצמצם את פוטנציאל הנזק הקיים במשלוחים הכוללים בטריות ליתיום.

בפרסום של ה FAA המסכם את התקריות או התאונות בהן מעורבות בטריות ליתיום בעולם התעופה, נמצא שמאז 2013 ועד אמצע 2022 התרחשו כ 400 אירועים, מרביתם בתחום הנוסעים. בגרף המקרים ניתן לראות עלייה משמעותית של המקרים לאורך השנים שנובעים מהעלייה בשימוש בבטריות ליתיום, דבר המטריד מאוד את הרגולטורים שמעדכנים את ההנחיות ומקשיחים את ההגבלות. ניתן לראות שבשנים האחרונות, עיקר השינויים בנושא הטסת חומרים מסוכנים קשורים בנושא הטסת בטריות ליתיום.

שינוי שנכנס לתוקף הינו לגבי משלוחי בטריות הנדרשות ב lithium battery mark (Section II , Section IB), יש צורך לציין על גבי המדבקה את מספר ה UN בלבד, ואין צורך להוסיף את מספר הטלפון. זאת בעקבות ההבנה שאין למספר טלפון על גבי המדבקה ערך מוסף ולכן הוחלט לבטל את החובה לציין אותו. מכיוון שקיימת הבנה של הרגולטורים שייתכן ויש חברות שמחזיקות מלאי גדול של מדבקות, ניתן יהיה להמשיך להשתמש במדבקות עליהן מופיע מספר טלפון עד 2026.

חשוב להדגיש שעיקר השינויים בשנים האחרונות נוגעים דווקא למשלוחי בטריות ליתיום שמסווגות כ ,Section II למרות ההנחה שמדובר במשלוחים לא מסוכנים, הדבר אינו מדויק. אני טוען את ההפך, דווקא משלוחים אלה מסוכנים יותר ולראייה שמרבית האירועים והתקריות בהם היו מעורבים משלוחים הכוללים בטריות ליתיום היו דווקא של אלה שמסווגים כ .Section II

בוועידה השנתית מספר 78 של IATA שהתקיימה בדוחא – קטאר, עלה נושא הטסת בטריות ליתיום ובקשה להגביר את המודעות והפיקוח בקרב רשויות התעופה האזרחית במדינות השונות. כמו למשל לוודא הדרכה בתאם למופיע בסעיף 1.6 בספר IATA ( Adequate Instruction for Shipping Section II Lithium Batteries) שמבקש לוודא שמי שאורז, מסווג, מסמן, ממלא ניירת וכו.. הודרך בהתאם.

 

אינפורמציה בשטר המטען

במשלוח חומרים מסוכנים, על סוכן המטען לציין בחלק של ה Handling Information בשטר המטען את המשפט Dangerous goods as per associated Shipper's Declaration” ", המשפט הזה החליף את המשפט Dangerous goods as per attached Shipper's Declaration” " שהוחלט להאריך את תוקף השימוש בו עד סוף 2024.

 

סיכום

תחום הטסת חומרים מסוכנים משתנה כול הזמן, משתנה בעקבות אירועים, חומרים חדשים, הגבלות חדשות, חברות תעופה חדשות, דרישות רגולטוריות ושינויים גלובליים שמחייבים ביצוע התאמות. מדובר בתהליכים שמושקעת בהם מחשבה רבה, ניתן פרק זמן ארוך ללימוד, בחינה, ביצוע והטמעה של ההנחיות החדשות. חלק מהשינויים דורשים היערכות. מומלץ לכול הנוגעים בדבר ללמוד את הדרישות ולהעירך בהתאם על מנת לוודא ביצוע נכון בהתאם לדרישות ולהטמיע אותן באופן מלא בשיטות ונהלי העבודה.

 

—————————–

 

*שחם יעקובסון, בעלים של חברת שחומ"ס – חברה לייעוץ והדרכת הטסת חומרים מסוכנים. [email protected]

טל – 052-6027412

 

מקור התמונה: https://hsseworld.com/dot-hazmat-shipping-key-definitions/