גולד בונד - תמונה להרחבת נתונים

גולד בונד מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2024: רווח נקי 6.7 מיליון ש"ח

חברת גולד בונד מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2024, המצביעות על שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית לצד עלייה בהכנסות מפעילויות הלוגיסטיקה והאיקומרס.

ההכנסות הסתכמו בכ-43.3 מיליון שקל; הרווח הגולמי עלה בכ-20.5% לכ-10 מיליון שקל; ה-EBITDA עלה בכ-8% לכ-13.6 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון – כ-6.7 מיליון שקל

מנכ"ל גולד בונד, עמוס דעי: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2024 כאשר הכנסות החברה במגזרי הפעילות FCL ו- LCL הושפעו מהקיטון ביבוא וביצוא בעיקר כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, ומנגד אנחנו מציגים גידול בהכנסות וברווחיות בפעילות החופשית כתוצאה מגידול בפעילות הלוגיסטיקה והתייעלות תפעולית שביצענו במגזר. בתחום ה-E-Commerce הכולל את והפעלת המחסן הרובוטי אנו נמצאים בתהליך של גיוס לקוחות חדשים נוספים ומזהים אצל לקוחותינו הקיימים ביקוש מהחברה למגוון שירותים נלווים ומשלימים ואנו פועלים לפיתוח פעילות זו.  אנחנו ממשיכים כל העת לפתח ולהרחיב את הפעילויות השונות, ובהקשר זה הודענו לאחרונה על הסכם עם מפעל חיפה נגב, שהינו חלק מיעדי החברה להרחיב את הפעילות והשירותים שהיא מספקת ללקוחותיה, לא רק במתחמי החברה באשדוד, בחיפה ובית שאן, כי אם גם 'בבתי הלקוח' ואנו נמשיך בפיתוח פעילויות משלימות אלו. גולד בונד היא חברה חזקה ואיתנה פיננסית. אנו מזהים תחילת מגמת התאוששות במגזרי הפעילות FCL ו-LCL עם עלייה קלה בשוק לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2024 ביחס לרבעון הרביעי לשנת 2023, ונמשיך לפעול לייעול וצמיחת החברה תוך הסתכלות ארוכת טווח".

 

חברת גולד בונד מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2024, המצביעות על שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית לצד עלייה בהכנסות מפעילויות הלוגיסטיקה והאיקומרס.

להלן מספר דגשים:

  • ההכנסות ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-43.3 מיליון שקל, לעומת כ-46.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. בהכנסות מפעילות מסופי FCL ו-LCL חל קיטון, הנובע בעיקר מירידה בייבוא ובייצוא כתוצאה מהשפעת עליית הריבית, וכן בשל מלחמת חרבות ברזל, כאשר מנגד בהכנסות מפעילות חופשית נרשם גידול בשל עלייה בפעילות הלוגיסטיקה, ובפעילות האיקומרס נרשם גידול בשל פיצוי חד פעמי של לקוח שסיים את פעילותו עם החברה.
  • הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-10 מיליון שקל, עלייה של כ-20.5% לעומת כ-8.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר משיפור הרווחיות הגולמית בפעילות החופשית לאור התייעלות תפעולית, וכן ממעבר לרווח גולמי בתחום האיקומרס לאור הגידול בהכנסות, כאמור.
  • הרווח התפעולי עלה בכ-26% לכ-5.8 מיליון שקל, לעומת כ-4.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. העלייה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מהגידול ברווח הגולמי וכן מרווח ההון שנרשם ממימוש רכוש קבוע.
  • ה-EBITDA עלה ברבעון הראשון של השנה בכ-8% לכ-13.6 מיליון שקל, לעומת כ-12.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023.
  • חלק החברה ברווחי חברה כלולה (תעשיות מספנות ישראל) הסתכם ברבעון בכ-1.9 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-6.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
  • בשורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-6.7 מיליון שקל, לעומת כ-9.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. הקיטון ברווח, למרות הגידול ברווח התפעולי, נובע מהקיטון האמור בחלק החברה ברווחי חברה כלולה, זאת בעיקר לאור ההאטה בענף הבניה בישראל בעקבות השפעות מלחמת חרבות ברזל.
  • נכון ל-31.3.2024, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-60.3 מיליון שקל.

 

לאחרונה עדכנה גולד כי חתמה על הסכם עם חיפה נגב טכנולוגיות להענקת שירותי שינוע של מכולות או איזוטנקים. השירות יינתן "בבית הלקוח" במפעל חיפה נגב במישור רותם, ויכלול העמדת כוח אדם וציוד הכולל בין היתר, משאיות, מניף מכולות, מלגזות ועוד. תקופת ההסכם הינה 3 שנים, החל ממועד סיום בניית המסוף באתר הלקוח, הצפוי להתקיים באוגוסט 2024, עם 2 אופציות להארכה בנות שנתיים כל אחת כמפורט בדיווח. להערכת גולד בונד, היקף ההכנסות מהענקת השירותים כאמור יגיע במהלך 3 השנים הראשונות לסך של כ-5 מיליון שקל בשנה.

קבוצת גולד בונד מפעילה מסופי מטענים, מחסנים חופשיים ואחסנה פתוחה וכן מספקת שירותים נלווים ושירותי הובלת מטענים, כל זאת, בשטחים הסמוכים לנמל אשדוד ולנמל חיפה. בנוסף, החברה מחזיקה במסוף מטענים בבית שאן, בסמוך למעבר הגבול לירדן "נהר הירדן". כחלק מפעילותה בתחום ה- E-Commerce, החברה מפעילה מחסן רובוטי באשדוד וכן, באמצעות אי גולד, מפתחת ומשווקת תוכנה ייעודית לניהול מחסנים רובוטיים. בנוסף, החברה מחזיקה ב-20% ממניות החברה הכלולה תעשיות מספנות ישראל. מנכ"ל החברה הוא עמוס דעי.

**********************

צילום פרוטרט: אבי רוקח