Crestron

ארה"ב מסייעת לעסקים בישראל בהקמת חדרי מצב

בתקופה זו מוקמים מספר רב של חדרי חמ"ל וחדרי מצב לניהול האתגרים השונים, טיפול בחטופים, במפונים וכדומה. בחדרים מסוג זה נדרש ציוד חיוני רב הכולל ריבוי מחשבים שמריצים מערכות שונות של מידע, מסכים לתצוגת המידע ומסכי מגע לשליטה וניהול  המידע הרב שזורם אל המשתתפים.

ביטולי טיסות והגבלת הכניסה והיציאה מישראל הובילו לעיכוב גם במשלוחים חיוניים לישראל. חברת אימג'ין (Imagine), המפיצה הבלעדית של חברת Crestron בישראל, פנתה אל הנהלת החברה העולמית בבקשת עזרה לשליחה דחופה של ציוד זה וההיענות הייתה מידית.

בחברת Crestron הבינו כי על ישראל לקבל מענה דחוף 24/7, ואכן  עובדי החברה נותנים  מענה, במילוי מסמכים נדרשים ובעבודה ככל הנדרש גם בסופי השבוע ובערבים. עובדי החברה פועלים כדי להשיג את האישורים הנדרשים מהשלטונות האמריקאיים להטסת הציוד בהקדם לישראל, ללא עיכובים או דחיות. כולל שילוח באמצעים שכמובן כרוכים העלויות גבוהות יותר.

חברת Crestron העולמית דאגה לסייע לחברת אימג'ין לעבות את המלאי הנדרש בישראל בציוד הנדרש לניהול חמ"לים וחדרי מצב, בין השאר היא דאגה לספק מערכות בקרה, מסכי מגע, מערכות מיתוג וניתוב לניהול המידע ועוד – כאשר המטרה היא לתת מענה מיידי לכל צורך דחוף שיעלה בישראל להקמת חמ"לים וחדרי מצב. היא דאגה להטיס לישראל כמויות גדולות מאוד של ציוד משוכלל, תוך מתן עדיפות להזמנות שמגיעות מישראל. אנשי התמיכה והפיתוח של Crestron נמצאים בתקשורת יומיומית צמודה עם אנשי Imagine ישראל כדי לתת מענה ותמיכה למערכות בכל הנדרש, והתאמתן לצרכים הייחודיים הנדרשים בישראל ברגעים אלה. חלק מהציוד כבר הועבר לשימוש להקמת חדרי מבצעים מיוחדים לצרכים ייחודיים, ובנוסף קיים מלאי גדול של ציוד בארץ על מנת לאפשר מתן מענה מהיר לפרויקטים נוספים בחודשים הקרובים.