"אל תסתכל בקנקן…."

"אל תסתכל בקנקן…."

מאת: אבי בן חורין*

הפתגם שמקורו בפרקי אבות, וקובע ש"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" מבקש לומר – אל תשפוט אדם או דבר לפי מראהו החיצוני, אלא לפי תוכנו הפנימי. גם האמרה "אין תוכו כברו" מכוונת לאותו עקרון. מה לביטוח הימי ולדברי חכמים? ובכן, העובדה שלפוליסה הימית לביטוח מטענים הנפוצה בכל העולם יש שם נלווה שאומר "כל הסיכונים" – מתאימה בדיוק לנאמר לעיל. אין ההגדרה "כל" מכסה את ה"כל" או ליתר דיוק, אין ההגדרה הזו מתכוונת ל"כל". בנוסף לכך, ואולי אף חמור יותר, היא מדברת על "סיכונים" – האם אנו יודעים למה היא מתכוונת? מה זה "סיכון"?
THIS INSURANCE COVERS ALL RISKS OF LOSS OF OR DAMAGE TO THE SUBJECT MATTER INSURED EXCEPT AS PROVIDED IN CLAUSES 4,5,6 AND 7 BELOW
מעניין לדעת שהמילים "ALL RISKS" היו בעבר כלולים בכותרת הכיסוי הביטוחי בפוליסה הימית. בניסוח שיצא ב 1963 נאמר INSTITUTE CARGO CLAUSES (ALL RISKS).ב 1982 כאשר יצאה הגירסה המחודשת של סעיפי המכון למטענים (בהערת אגב, נזכיר שיש גם נוסח מעודכן מ2009 שאינו פוסל את הנוסח של 1982, אם כי שונה ממנו בנקודות מסוימות) הוחלט במכוון להוריד את צמד המילים "כל הסיכונים" היות והיה ברור למנסחים שהמונח הזה מטעה את הקוראים והמשתמשים ולמעשה אינו מתאר נכונה את הכיסוי הביטוחי המוענק לרוכש הפוליסה.
יחד עם זאת, מיד מתחת לכותרת החדשה אנו חוזרים ורואים את המילים הללו שוב ולכן הבעיה ב"הבנת הנקרא "עדיין קיימת. למען הסר ספק, צריך וחשוב להבהיר שלמעשה האדם הסביר נוטה לתרגם לעצמו את ""ALL RISKS
ל"כל הנזקים". מה אומרת הגדרה מילונית אנגלית למונח זה (בהקשר לביטוח)? ALL TYPES OF LOSS OR OTHER EVENT ON WHICH A CLAIM MAY BE FILED  בחיי היום יום שלנו, אנו יכולים לקרוא הסברים "מילוניים" שונים, ובחלקם אפשר גם להבין מי כתבם. באחד המקומות נכתב למשל "מבוטחים במסגרת פוליסה זו זכאים לכיסוי בגין נזק תאונתי, בלתי צפוי או מקרי אשר אירע לרכוש המבוטח וזאת כל אימת שלא התקיים מקרה אשר מוציא את הרכוש מכלל הפוליסה באופן מפורש". האם על כך נאמר "איפכא מסתברא"? האם ברור לכל שתחילת ההסבר לא העידה על המשכו? התמונה שמצטיירת בקריאה מלאה של ההסבר מבהירה: זה לא הכל!
יש אף הרושמים בהבהרה למונח "כל הסיכונים בביטוח" – "חשוב לדעת כי פוליסת ביטוח זו אינה מכסה, למרות שמה, את כל הסיכונים והנזקים".
נכון, כבר ראינו לעיל, שמיד לאחר "כל הסיכונים" נקבע בפוליסה שבכל מקרה "הכל" אינו כולל את מה שמופיע לאחר מכן בסעיפים 4-7, אך עדיין צמד המילים "ALL RISKS" כשהוא עומד בפני עצמו במסגרת של חוזה קנייה ובתנאים של מכתב אשראי הוא אינו המונח שאליו מתייחסת פוליסת הביטוח שהיא המשכה של ההסכמה על הקנייה.
היה כבר מי שקבע בכתובים "ישנו צורך אמיתי לחנך את הלקוחות שלנו ואת המממנים שלהם להימנע ולציין כיסוי כל הסיכונים" בדרישות הביטוח הימי אלא להקפיד ולקרוא ל"ילד" בשמו – INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)
ההסבר המילוני של המילה "סיכון" הוא רחב וכלל למעשה את הפוטנציאל לאיבוד של דבר מה בעל ערך. בין השאר, זה יכול להיות גם מצב של "הימור" ולגביו אנו יודעים בוודאות שהוא אינו חלק מביטוח. אם כך – למה למעשה אנו מתכוונים במילה "סיכון" או לחילופין מה האינטרפרטציה החוזית למילה זו?
ניקח לדוגמה את אחד מהמקרים הידועים בספרות המקצועית, שהפך להיות כמקרה מוביל וזו התביעה
מ 1921 – GAUNT V. BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE LTD  שבו נאמר:
"ALL RISKS COVERS A RISK NOT CERTAINTY ; IT IS SOMETHING WHICH HAPPENS TO THE SUBJECT MATTER FROM WITHOUT NOT THE NATURAL BEHAVIOUR OF THAT SUBJECT MATTER,BEING WHAT IT IS, IN THE CIRCUMSTANCES UNDER WHICH IT IS CARRIED"
במילים פשוטות שלנו, נאמר כאן כי "כל הסיכונים" מכסה סיכון שאינו בטוח, כלומר שאין חובה שיקרה. זה משהו שקורה לנשוא הביטוח מגורם חיצוני ולא ההתנהגות הטבעית של אותו נשוא ביטוח בנסיבות הובלתו.
בהמשך קובע השופט:
"THE WORDS (ALL RISKS) CANNOT, OF COURSE, BE HELD TO COVER ALL DAMAGE, HOWEVER CAUSED, FOR SUCH DAMAGE AS IS INEVITABLE FROM ORDINARY WEAR AND TEAR AND INEVITABLE DRPRECIATION IS NOT WITHIN THE POLICY COVERAGE – DAMAGE, IF IT IS TO BE COVERED BY POLICIES SUCH AS THESE , MUST BE DUE TO SOME FORTUITOUS CIRCUMSTANCES OR CASUALTY."
כלומר, ביטוח ALL RISKS  איננו מכסה כל נזק למרות שזהב כביכול התרגום המילוי הפשוט והצפוי, היות ויש נזקים שהם בלתי נמנעים, למשל, כמו בלאי טבעי וירידת ערך / פחת שהם לא במסגרת הפוליסה. נזק, באם הוא אמור להיות מבוטח, חייב להיות בנסיבות מקריות או אירוע ברור. התוצאה מהאמור לעיל, מראה שבסיס הכיסוי של ה ALL RISKS הוא רק אותם נזקים שנובעים באופן מקרי ואשר נגרמים מגורם חיצוני. אם כך, סעיפי ה-A צריכים להכיל את המילים "מקרי" ו"חיצוני" בתוספת למילה RISKS כדי שהמונח יהיה ברור יותר למשתמש. ההצעה שהועלתה לצורך כך היא שסעיפי המכוןA  יפתחו במילים –
THIS INSURANCE COVERS ALL RISKS OF ACCIDENTAL LOSS OF OR DAMAGE TO THE SUBJECT MATTER INSURED FROM ANY EXTERNAL CAUSE EXCEPT AS PROVIDED IN CLAUSES 4, 5, 6 AND 7 BELOW
אך גם זה אינו פתרון מוצלח, היות ויש לא מעט חריגים ידועים שמוחרגים על ידי סעיפי המכון A  (שלא לדבר על הסיכונים האחרים שמוחרגים ע"י סעיפים אחרים או ש"נעלמים מהעין"). אם כך עלה הרעיון לציין במקום  ALL RISKS את המילים THE RISKS. גם זה עדיין לא בוצע בפועל.
רעיון אחר הוא למחוק את המילה RISKS ולציין רק THIS INSURANCE COVERS LOSS OF OR DAMAGE TO……
ובכן, עדיין לא נמצא הפתרון הנכון כדי להגדיר מפורשות ובבהירות את הכיסוי הניתן ע"י פוליסת "כל הסיכונים".
נקודה אחרת שחייבים לזכור היא שהביטוח למעשה מתייחס רק לנזק פיזי ממשי למוצר המבוטח ולא לנזק עקיף כלשהו. נכון, שאנו זוכרים שאין כיסוי לאיחור, אך האם זה הנזק העקיף היחיד? מה לגבי הנזק של אובדן רווחים / הכנסות עקב אי הגעת הסחורה בזמן או בכלל ליעדה? האם זה לא חלק מהנזק הכולל של הקונה? בוודאי שכן, אך זו לא מטרת הפוליסה הימית. ביטוח זה מיועד לכיסוי הנזק הפיזי בלבדי למוצר ולא לבעליו. אמנם, בביטוח ימי יש לנו את היכולת לקבוע סכום ביטוח שאינו זהה להוצאות הקנייה, אלא עולה עליו, ואחד המרכיבים בהגדלת סכום הקנייה למושג של סכום ביטוח, כולל בתוכו רווח, כך שלמעשה המטרה מושגת בדרך עקיפין. גם אם הדרך הזו לא נותנת את התמורה המלאה לרצון המבוטח, יש בה ולו פיצוי חלקי לבעיה.
הערנו קודם לכן שהנזק חייב להיות בנסיבות מקריות. איך יודעים להבחין בכך? אומר חכם אהרן כדורי בספרו "ביטוח ימי ותביעות" כי הקריטריונים להוכחה העובדה שהנזק מקרי הם שלושה – אין הנזק תוצאה של פגם מטבע הבריאה, הוא איננו תוצאה של בלאי ופחת רגיל ולא נגרם בזדון או בכוונת מכוון ע"י המבוטח או מטעמו. המסקנה הנדרשת מכל האמור לעיל היא שהביטוח הימי המכונה ביטוח כל הסיכונים, מתייחס לנזק פיזי, מקרי, תאונתי ובלתי צפוי של נשוא הביטוח ולא לשום נזק אחר וכמובן לא לנזקים הרשומים בפוליסה מפורשות כחריגים.
חשוב לכל מבוטח להבין היטב שאמנם לעטיפה יש שם – ביטוח כל הסיכונים, אך מובנו אינו כפשוטו אלא בהתאם למה שהובהר כאן ולכן כשאומרים "אין תוכו כברו "מתכוונים בין השאר גם לפוליסה זו, אם לא לומר לנושאים רבים ושונים במסגרת ענף הביטוח.
**********
*אבי בן חורין, יועץ לתחום ביטוח משלוחים, 052-2515378, [email protected]