אל על

אל על מסכמת שנה מוצלחת ומשיקה תכנית אסטרטגית

חברת אל על מדווחת על תוצאות הדוחות הכספיים לשנת 2022. הכנסות החברה בשנת 2022 הסתכמו בכ- 1.986 מיליארד דולר לעומת 857 מיליון דולר בשנת 2021 ו-2.178 מיליארד דולר בשנת 2019. הכנסות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכמו בכ-561 מיליון דולר לעומת כ-265 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8% לעומת הכנסות של כ-518 מיליון דולר ברבעון הרביעי לשנת 2019. בכך, לראשונה מאז פרוץ נגיף הקורונה, הצליחו הכנסות החברה ברבעון לעבור את ההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2019.

דינה בן טל גננסיה - מנכלית אל על

דינה בן טל גננסיה – מנכ"לית אל על

הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-109 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-413 מיליון דולר בשנת 2021 והפסד של כ-60 מיליון דולר בשנת 2019. הרווח הנקי של החברה הושפע מהכנסת מס חד פעמית בסך של כ-112 מיליון דולר בגין מכירת פעילות מועדון הנוסע המתמיד לחברה בת. ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם הרווח הנקי של החברה בכ-8 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-110 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד והפסד של כ-31 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2019. זוהי הפעם הראשונה מאז שנת 2015 בו רושמת החברה רבעון רביעי חיובי עם רווח נקי.

החברה ממשיכה לדווח על שיפור עקבי במדדים התפעוליים והציגה בשנת 2022 EBITDAR של
כ-348 מיליון דולר לעומת כ-36 מיליון דולר אשתקד וכ-296 מיליון דולר בשנת 2019. בניטרול הכנסה חד פעמית אשר הוכרה במהלך שנת 2022 בסך של כ-66 מיליון דולר בגין הכרה בהכנסה עבור מענקים ממשלתיים כפיצוי על נזקי הקורונה, ה-EBITDA של החברה הינו ללא שינוי מהותי ביחס לרמתו ערב המשבר וזאת בהיקף פעילות מופחת וחרף מגבלות תנועה קשות שחוותה החברה במהלך הרבעון הראשון של השנה ועל אף העליה במחירי הדלק הסילוני. היכולת לשמור על רמת EBITDA דומה לרמתה בשנת 2019 על אף האמור, מקורה בעיקר מיכולת התאמת מחירי המכירה למחירי השוק שנגזרים מעודף ביקוש על היצע וייצוב של היקף ההוצאות הקבועות והמטה של הקבוצה ביחס לתקופות שלפני משבר הקורונה.

הרווח התפעולי בשנת 2022 הסתכם בכ-113 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של כ-320 מיליון דולר בשנת 2021 ורווח תפעולי של כ-4 מיליון דולר בשנת 2019. ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם הרווח התפעולי בכ-46 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של כ-77 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד והפסד תפעולי של כ-20 מיליון דולר ברבעון הרביעי לשנת 2019.

הוצאות ההפעלה של החברה הסתכמו בשנת 2022 לכ-1.676 מיליארד דולר. הגידול בפעילות בהשוואה לאשתקד, התבטא בגידול בהוצאות הפעלה בסך של כ- 716 מיליון דולר, כ- 74.5%, הנובע מגידול בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-397.1 מיליון דולר; גידול בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-137 מיליון דולר עקב גידול בפעילות שהביא להחזרת עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום ולגיוס עובדים וכן גידול בהוצאות משתנות אחרות התלויות בפעילות כגון: דמי מעבר אוירי, אגרות ושירותים בשדות תעופה, אספקת מזון למטוסים, תחזוקת מטוסים ומנועים ועוד.

דינה בן-טל גננסיה, מנכ״לית אל על: ״חברת אל על ממריאה לעבר אופק פיננסי משופר, אנו שמים מאחורינו את משבר הקורונה תוך שאנו שומרים על ההתייעלות וממשיכים להתנהל באופן זהיר ומחושב. פתיחת הנתיב המהיר לטיסה מעל שמי סעודיה ועומאן היא נדבך נוסף בהסכמי אברהם, שמייצר לנו הזדמנויות ופוטנציאל צמיחה משמעותי. הביקושים הגבוהים וחזרתו של שוק התעופה והתיירות לחיים, יחד הסדרת יחסי העבודה בחברה, מטוסי הדרימליינר החדשים, היעדים האטרקטיביים ושעות הטיסה הנוחות ביותר,  וקבלת פרס חמישה כוכבי שירות של APEX , מציבים אותנו בחזית עולם התעופה העולמי. השקנו היום את התכנית האסטרטגית של אל על לחמש השנים הקרובות Rising Above & beyond במרכזה חיזוק פעילות הליבה שלנו, התרחבות לעולם התיירות, ולבסוף מינוף המותג, יחד עם הדאטה האדיר שלנו לטובת פעילות מניבה מעבר לפעילות הליבה. אני מאמינה באסטרטגיה הזו שתביא ליציבות פיננסית, ואני מאמינה בהון האנושי המצוין שלנו שבזכותו נמשיך להמריא אל על״.

כאמור, דירקטוריון החברה אישר אסטרטגיה חדשה לטווח של 5 שנים (2023-2028) – Rising above & Beyond – זאת בהלימה עם תוכניותיה ארוכות הטווח של החברה ולהתפתחויות הצפויות בענף. השגת היעדים של האסטרטגיה החדשה נגזרת מהגדלת נפח הנוסעים, הגדלה משמעותית של שיעור ההכנסות משירותים נלווים (אנסילרי) ושירותים שאינם תעופתיים. התוכנית האסטרטגית של החברה לשנים 2023-2028 מבוססת על שלושה כיווני התפתחות וצמיחה עיקריים- חיזוק פעילות הליבה, התרחבות לעולם התיירות, ולבסוף מינוף המותג והדאטה לטובת פעילות עסקית מעבר לפעילות הליבה.

היעדים הכמותיים העיקריים לשנת 2028 הינם: צמיחה בהיקף ההכנסות מכ-2 מיליארד דולר בשנת 2022 לכ-3.5 מיליארד דולר בשנת 2028. גידול במספר הנוסעים: כ-7.5 מיליוני נוסעים באל על (לעומת 4.2 מיליוני נוסעים ב-2022 ו-5.8 מיליוני נוסעים ב-2019), שמהווה כ-24% נתח שוק (לעומת 22% נתח שוק ב-2022). גידול בהיקף הכנסות משירותים נלווים (אנסילרי) ומפעילות שאינה תעופתית: ההכנסה מפעילויות אלו תהווה כ-10% מסך ההכנסה של החברה, לעומת 4% ב-2022. צמיחה בבסיס הלקוחות הנאמנים של החברה: למעלה מ-3 מיליון חברי מועדון הנוסע המתמיד. חתירה לשיפור וייצוב שיעור הרווחיות, על-פי נתונים השוואתיים בתעשייה בחברות עם נתוני פעילות דומים.

הידיעה באדיבות אתר Port2Port