אינקוטרמס 2020 – כל השינויים

תוכן עניינים


מאת: שי חיות*

Incoterms – רקע שחשוב להכיר

Incoterms (תנאי מכר) הם 11 כללים בינלאומיים אשר מטרתם להגדיר מי אחראי ולמה בתהליכים ועסקאות סחר בינלאומיים. התנאים, אשר פורסמו לראשונה לפני למעלה משמונה עשורים, מוכרים ומקובלים בכל מדינה והם מציגים את כל המשימות, הסיכונים והעלויות שכלולים בעסקאות להעברת סחורות בין מוכר לקונה.  International Commercial Terms  – Incoterms – נדרשים בכל מסמך מסחרי כגון חשבון, הצעת מחיר וכו'. היתרונות הבולטים שלהם הוא הפחתת אי וודאות ואי הבנות בין קונה למוכר לאורך התהליך. המשמעות הרחבה יותר יכולה לבוא לידי ביטוי בבזבוז משאבי זמן וכסף.

הכללים פותחו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית (ICC) היושבת בפריז ואומצו גם על ידי ארגון האו"ם אולם אין דינם כדין תקנה או חוק, והשימוש בתנאי כזה או אחר יחול רק אם הסכימו על כך הצדדים מראש, ובכפוף להוראות הדין החלות על העסקה.


קרדיט לתמונה: אתר tradelinkinternational.ca

במה מטפלים הכללים?

א. זיקת הביטוח בטובין או לחילופין, נטל הסיכון, עובר ממוכר לקונה.

ב. הנקודה הגיאוגרפית אשר בה נטל ההוצאות, עובר ממוכר לקונה.

ג. הנקודה הגיאוגרפית אשר בה נטל האחריות, לביצוע מטלות חיוניות לעסקה, עובר ממוכר לקונה.

נושאים נוספים בהם דנים תנאי המכר: האחריות להשגת הרישיון, נטל התשלום על פריקה וטעינה, חובת האריזה ועוד. כמו כן יש להדגיש כי תנאי המכר דנים רק בחוזה המכר (מתוך 4 חוזים המתקיימים בעסקה) בהקשר של טובין (מוצרים ממשיים בלבד) שנמכרו ממוכר לקונה.

למה לצפות כשמצפים לשינויי תנאי המכר?

בעשורים האחרונים, תיקון ה- Incoterms חופף עם השנה הראשונה של כל עשור כך שבשנים 1990, 2000 ו 2010, חלו שינויים אשר היו בתוקף כעשור וכעת, כחודשיים לפני כניסתה של 2020 ניתן לשמוע ספקולציות רבות בנוגע לשינויים שיחולו.

מה צפוי? הסתבר שגרסה 2010 לא נטמעה כמצופה בקרב ציבור היצואנים והיבואנים בעולם. לאור סיבה זו, ומאחר והיה צורך במספר שינויים נוספים הוחלט ב- ICC להוציא לאור גרסה חדשה של המונחים אשר תיכנס לתוקף החל מינואר 2020 וידועה כ-Incoterms ® 2020 .

מהדורת המונחים החדשה תתפרסם ברבעון האחרון של 2019 לרגל 100 שנים לפעילותה של לשכת המסחר הבינלאומית.

Incoterms ® 2020 מתארים ומגדירים שלוש נקודות:

החבויות (obligations) של המוכר והקונה (בהקשר של השגת מסמכי ההובלה, השגת רישיונות יצוא/יבוא, כריתת חוזה ההובלה ו/או הביטוח וכיוצ"ב), העברת הסיכון (risk) בין המוכר לקונה (הנקודה הגיאוגרפית בה עוברת זיקת הביטוח מהמוכר לקונה), העברת ההוצאות – costs (נקודה גיאוגרפית המגדירה עד היכן נושא המוכר בנטל ההוצאות ובאילו מהן, ומהיכן נושא הקונה בהוצאות ובאילו מהן).

Incoterms ® 2020 אינם מתייחסים עוסקים בשום אספקט של העברת הבעלות על הסחורה וגם לא בתחומים הבאים: האם נכרת חוזה מכר בין הצדדים או לא; מפרטי מוצרים; מקום, מועד, סוג המטבע או שיטת התשלום; תרופות וסעדים ש במקרה של הפרה; ההשלכות של איחור או הפרות אחרות; השפעת סנקציות ושביתות; הגבלות יבוא או יצוא; תוצאות של כוח עליון ועוד.

כיצד יש לשלב את תנאי המכר בחוזי מכר או מסמכים אחרים?

חובה לשלב את שנת הגרסה של תנאי המכר כדי להימנע מאי הבנות ובעיות ( Incoterms ® 2020). בנוסף, יש להוסיף את נמל או מקום המסירה (ASHDOD, ISRAEL) + המונח הנבחר (FCA) + מיקום ליד שמו של המונח.

החלוקה של 11 המונחים של תנאי המכר על פי Incoterms ® 2020

במהדורות אשר קדמו למהדורת 2010 נהוג היה לחלקם לארבע קבוצות על פי ההוצאות של המוכר. החל ממהדורת 2010 החלוקה נקבעה על פי ההובלה הראשית:

7 מונחים לשימוש בכל שיטות ההובלה
(כולל פירוט):

 • Ex Works)) EXW: משמש להובלה ימית ואווירית. התחייבות המוכר מסתיימת בזמן מסירת הטובין לקונה או לנציג מטעמו במחסן/ מפעל / מדינת היצוא.
 • Free Carrier)) FCA: לכל אמצעי התובלה. באחריותו של המוכר למסור את הסחורה במיקום עליו סוכם מראש לחזקת המוביל הבינלאומי שנשלח ע”י הקונה בלווי המסמכים הנדרשים.
 • Carriage Paid To)) CPT : לכל אמצעי התובלה. על המוכר חלה אחריות הובלה לנמל היעד. זיקת הביטוח עוברת למוכר לאחר העברת הטובין לחזקת המוביל הבינלאומי בנמל המוצא. הוצאות חלות על המוכר.
 • CIP (Carriage and Insurance Paid To) : לכל אמצעי התובלה. המוכר אחראי להובלה עד לנמל היעד ובאחריותו כל הוצאות הביטוח. על פי רב כיסוי ביטוחי מינימלי.
 • DPU (Delivered at Place Unloaded): לכל אמצעי התובלה. כל ההוצאות חלות על המוכר עד למסירת הסחורה בנקודה שנקבעה במדינת היעד. הקונה אחראי לתשלומי המכס, מיסי היבוא והוצאות פריקת הסחורה.
 • DAP (Delivered at Place): לכל אמצעי ההובלה. מסירה בנקודה מוסכמת במדינת היבוא. המוכר אחראי על מסירת הטובין בנקודה מוסכמת במדינת היבוא. פריקת המטען והתרת המכס – באחריות הקונה.
 • Delivered Duty Paid)) DDP: לכל אמצעי ההובלה. כל ההוצאות חלות על המוכר עד למסירת הטובין בנקודת היעד. באחריות הקונה – תשלומי המכס, מיסי היבוא והוצאות פריקת הסחורה בנקודת היעד.

4 מונחים לשימוש בהובלה ימית בלבד:

 • FAS (Free Alongside Ship): המוכר מחוייב למסור את הסחורה לצד האוניה ובכך מסיים את חובותיו מול הקונה. עם מסירת הסחורה על הרציף, עוברת האחריות מהמוכר לקונה, כולל כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הסחורה, ביטוח, אישורים / רישיונות הדרושים.
 • Free on Board)) FOB : מסירת הסחורה – הנקודה בה עוברים נטל התשלומים וזיקת הביטוח מהמוכר לקונה -מתקיימת עם הנחת המטען על סיפון האוניה בנמל מדינת היצוא. אז גם עוברת האחריות לתשלומים וזיקת הביטוח מהיצואן ליבואן.
 • (Cost and Freight) :CFR המוכר אחראי להובלת הסחורה עד לנמל היעד. כל ההוצאות עד הגעת הסחורה לנמל חלות על המוכר. הקונה אחראי על הביטוח והוצאות נוספות בנמל היעד.
 • CIF (Cost, Insurance Freight): כל ההוצאות והאחריות להובלת המטען עד לנמל היעד, חלות על המוכר, כולל דמי ביטוח.

——————–

*שי חיות, יועץ ומומחה בתחום הסחר הבינ"ל, בעלים ומנכ"ל של חברת COB (סי.או.בי) שילוח בינלאומי המספקת פתרונות מקצועיים לענפי היבוא והיצוא תחת קורת גג אחת באוויר, בים וביבשה, בדגש על הפחתת עלויות ללקוח.
טלפון: 03-5299880, דוא"ל: [email protected]