ק.ג.נ. פתרונות אריזה

טלפון: 04-6101065

דוא"ל:[email protected] ; אתר: www.kgntrade.com