דולב מוצרי פלסטיק

טלפון: 08-9111700

דוא"ל: [email protected] ; אתר: www.dolav.co.il/he