תכלית – חדשנות עסקית

הקמת והשבחת מרלו"גים, השבחת מערכי ייצור, השבחת מערכי תפעול ולוגיסטיקה טלפון: 08-9466636, [email protected], www.tachlit.biz