שעיה כליף

תהליכי עבודה ושיפור שיטות בשרשרת האספקה ובלוגיסטיקה, מידע ותכנים בניהול פרויקטים. טלפון: 052-6625066, www.shayakalif.co.il, [email protected]