שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ

מכירה, השכרה, התקנה וטיפול לגנרטורים, טלפון: 08-9210080, אתר www.shmerling.co.il