א. שינוע ציוד לוגיסטי בע"מ

טלפון:  03-5441272, אתר: www.shinua.com, [email protected]; ‏