ראוטקס RouTecs

תכנון, הקמה ותחזוקת מתקנים אחסון לוגיסטים, מסועים, מעליות, עגורנים ומחסנים אוטומטים לקופסאות ומשטחים, www.routecs.co.il, 077-3613000