ק.א.א אנרגיה – דיזל גנרטורים בע"מ

מכירה, השכרה, התקנה וטיפול לגנרטורים, טלפון: 08-9169016 אתר: www.kaa-generators.co.il