קשת מערכות שערים מקבוצת גורן בע"מ

שערים ומחסומים אוטומטיים, טלפון: 03-9048031, אתר: www.keshet-systems.co.il