קר-פרי

רשת בתי קירור מתקדמים ושירותים לוגיסטיים משלימים, טלפון: 03-6502400, דוא"ל: [email protected] אתר: www.karpri.co.il