קורטיקו בע"מ

ייצור משטחי פלסטיק סטנדרטיים ובהתאמה ללקוח

טלפון: 08-9422022, אתר: www.cortico.co.il