קומפקטוס מערכות אחסון בע"מ

ייצור פיתוח ושיווק של פתרונות מתקדמים בשטח רצפה, טלפון: 04-6250215, אתר: www.compactus.co.il