ע.ב.מ עבודות ביטון מיוחדות

שיקום שברים וסדקים ברצפות מחסנים פעילים ללא השבתת התפעול,טלפון: 03-5601631, דוא"ל: [email protected] אתר: www.abam.co.il