עופר שערים חשמליים

דלתות מהירות ודלתות נגללות, טלפון: 073-200-2000, אתר: www. ofergates.com