סי.איי.אל טכנולוגיות 1997

מצברים תעשייתים פריקה עמוקה, טלפון: www.ciltec.co.il ,*3165