מצברי תעשייה לישראל מערכות אנרגיה בע"מ

מצברים למלגזות חשמליות, כלי רכב ורכבות חשמליות. טלפון: 04-6166307, אתר: www.iib.co.il