מכללת אתגר להנדסה וטכנולוגיה

קורסי ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר CPM

טלפון 6929*, אתר: [email protected] אתר: www.etgar.org.il