מכולה בע"מ

שירותי ערך מוסף, שירותי ניקיון חכמים משולבי עובדים, רובוטים וטכנולוגיה

מנכ"ל: עמירם הקטין
1-800-250-444
נבטים 10 פתח תקווה