מאזני הארץ – מערכות שקילה

מערכות שקילה ובקרה מתקדמות למגזר התעשייתי

טלפון: 073-3701111, דוא"ל: [email protected] אתר: www.scale-israel.co.il