חרמון אשר טכנולוגיות בע"מ

מדפים למחסנים למשקל קל ובינוני, טלפון: 073-7965566 , 04-8401711, אתר: www.hermon.co.il