חצב למלגזות בע”מ

צמיגים למלגזות מלאים ופנאומטית, א.ת. דרומי קיסריה מיקוד 38900, טלפון 04-6265616 :