זטס אינדסטריס (ישראל) בע"מ

פתרונות מקצה-לקצה לשרשרת האספקה, טלפון: 09-7774200, אתר: www.zetes.com/he