זהר הנדסה ומיזוג אוויר (1976) בע"מ

יבואנית מאוורר ענק, מתוצרת מקרואייר, בהינע ישיר, מנוע DC, טלפון: 03-9349099, אתר: www.macroair.co.il