המרכז האקדמי רופין

MA בלוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית

טלפון: 1-800-800-830, אתר: www.ruppin.ac.il