המלגזה בע"מ

מלגזות, כלי שינוע, טלפון: 03-7793077 אתר: www.hamalgeza.co.il