המכללה האקדמית ספיר

קורסי ניהול רכש בכיר, מחסן ולוגיסטיקה

טלפון: 077-9802802, דוא"ל: [email protected], אתר www.sapir.ac.il