גל-און מאווררים ושואבים בע"מ

מאווררי תקרה ענקיים למרלו"גים, מחסנים, תעשייה ועוד. טלפון: 08-6848924, אתר: www.galon.co.il