גלוב מפעלי מתכת בע"מ

ייצור ושיווק מערכות אחסנה, טלפון: 03-9222397, אתר: www.globe.co.il