בר-סלע נדל"ן

נדל"ן לוגיסטי, טלפון: 052-2703555, אתר: www.barsella.co.il