בר-דור שערים י.ל בע"מ

משווי גובה, דלתות מהירות, דלתות נגללות

טלפון: 054-4439076  אתר: www.bardor-gate.co.il