בוס דיימקס בע"מ

ברקוד ו-RFID. סורקי ברקוד, מדפסות ברקוד, מסופונים אלחוטיים, מדפסות, תוויות ועוד. טלפון: 03-9542054, דוא"ל: [email protected] אתר: www.dimex.co.il