בוס דיימקס בע"מ

יישום והטמעה של מערכות WMS/ מערכות לניהול מחסנים ,תוכנות ספירת מלאי על מסופונים – [email protected]  0508777133 אתר: www.dimex.co.il