א.ל.ח.נ.י בע"מ

ייצור, שיווק ומיחזור משטחי עץ, טלפון: 08-8540261