א.א.א. טסה

גנרטורים מתוצרת YAMAR 08-8614777 www.tassa.co.il