אמקול חברה להנדסה ולתעשיה

מלגזות, במות הרמה, וציוד מכני הנדסי, 08-8636000, דוא"ל: [email protected] אתר: www.emcol.co.il