אמיר חברה להנדסה וסחר

טלפון: 03-9222750 אתר: www.amir.co.il