אלקטרה תעמל

ייצור והתקנת מעליות משא ומתקני הרמה ושינוע, 1800-65-63-65, www.taamal.com