אלי אלגלי הובלות

שירותי הובלות טלפון 052-5178888, 052-5174499, https://www.facebook.com/%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E-1778583482420836/