אוריין ש.מ.

חברה ציבורית, מובילה בתחום השירותים הלוגיסטיים בישראל. כחלק מקבוצה בינלאומית, מכלול פתרונות לניהול שרשרת האספקה, 08-9181818, www.orian.com