אוניברסיטת בר אילן – הפקולטה למדעי החברה

תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

טלפון: 03-5318276 שלוחה 2, דוא"ל: [email protected] אתר: www.management.biu.ac.il