אוברסיז קומרס בע"מ

מסופי מטענים מורשים בפריסה ארצית ושירותים לוגיסטיים. טלפון: 08-8518333. אתר: www.ovrs.co.il